Jedno badanie dla dzieci – tak wiele odpowiedzi

Rodzice często zadają sobie dużo pytań związanych ze zdrowiem dziecka. Na wiele z nich odpowiedź może dać kompleksowe badanie genetyczne dla noworodków i dzieci. Oto najważniejsze pytania, na które mogą Państwo uzyskać odpowiedź wykonując takie badanie: 

Przeciwwskazania do szczepień

Czy istnieją bezwzględne przeciwwskazania do szczepień?

Słaba odporność

Czy słaba odporność dziecka wymaga specjalistycznego leczenia?

Słaba odporność

objawy u dziecka

Jaka może być przyczyna niepokojących objawów dziecka?

Dieta dziecka

Czy należy wykluczyć niektóre składniki pożywienia, aby zachować  prawidłowy rozwój dziecka?

Padaczka u dziecka

Jaka może być przyczyna padaczki u dziecka i i czy możemy jej przeciwdziałać?

Przyczyna autyzmu

Jaka może być przyczyna autyzmu i kiedy możemy leczyć objawy autystyczne lub im zapobiec?

Zaplanuj zdrowie swojego dziecka z badaniem genetycznym 

Test NOVA to nowej generacji badanie genetyczne dla dzieci. Dzięki zastosowaniu technologii NGS mamy możliwość zbadania aż 12 000 zmian w genach z jednej próbki. To pozwala wykryć aż 87 najczęstszych chorób, które nie dają początkowo żadnych objawów, a mogą zagrażać zdrowiu a nawet życiu dziecka. Co ważne większość z nich jesteśmy już dziś w stanie skutecznie leczyć i tym samym dziecko może normalnie się rozwijać – pod warunkiem, że choroba zostanie szybko wykryta!

Badania dla dzieci pozwalają ratować zdrowie a nawet życie

Współczesna medycyna daje rodzicom możliwość planowania zdrowia dziecka, co oznacza, że rodzic nie musi już biernie czekać na wystąpienie objawów choroby i wtedy szukać pomocy u specjalistów, ale może te objawy wyprzedzić i ich uniknąć. Wiele chorób wrodzonych – zwłaszcza chorób metabolicznych nie daje klinicznych objawów w pierwszych miesiącach czy latach życia dziecka. To znacznie utrudnia postawienie prawidłowej diagnozy. Tymczasem dzieci chore wykryte w badaniach przesiewowych, które poddane zostaną leczeniu uzyskują prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny oraz/ lub znaczną poprawę jakości życia. Skutki niewykrytej choroby wrodzonej mogą być bardzo poważne np. nagła śmierć łóżeczkowa, śpiączka, częste infekcje np. zapalenie oskrzeli lub płuc, objawy ze spektrum autyzmu, padaczka czy niedorozwój umysłowy. Dlatego jeśli rodzic ma możliwość warto wykonać szczegółowe badania dziecku nawet jeśli podczas porodu zostało uznane za zdrowe i uzyskało najwyższą punktację Apgar.

Takie szczegółowe badanie dla dzieci pokaże również, czy istnieją bezwzględne przeciwwskazania do podania dziecku niektórych typów szczepionek, czy należy bezwzględnie wykluczyć z diety dziecka niektóre składniki pożywiania albo które leki mogą wywoływać u dziecka działania niepożądane. To informacje, które będą przydatne przez całe życie dziecka. 

Dr n. med. Renata Posmyk

specjalista genetyki, Członek Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka

Wyniki testu nova są omawiane (bezpłatnie) przez naszego specjalistę – lekarza genetyka. Dzięki temu mają Państwo pewność, że rezultat badania będzie dla Państwa zrozumiały. Dodatkowo lekarz może wydać dalsze zalecenia dotyczące diagnostyki czy postępowania z dzieckiem.
*****

prof. Iwona Wybrańska

Prof. Iwona Wybrańska

Katedra Biochemii Klinicznej Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

,,Test Nova, określając wrażliwość na wybrane substancje stosowane w lekach, uskutecznia proces leczenia i terapii. Przede wszystkim pozwala uniknąć w przyszłości podawania leków mogących pacjentowi zaszkodzić, wejść w niebezpieczne interakcje z innymi substancjami lub nie przynieść oczekiwanego efektu leczenia. Jest to ważna informacja dla pacjenta, lekarza i farmaceuty.’’
*****