Sprawdź, które leki mogą wywołać skutki uboczne u Twojego dziecka i zwiększ skuteczność leczenia ponad 200 lekami

Test NOVA to pierwsze badanie w Polsce, które pozwala sprawdzić „indywidualną odpowiedź na lek” Twojego dziecka. Co to oznacza?

Zapewne niejednokrotnie spotkałeś się z sytuacją, że dany lek był nieskuteczny i lekarz musiał go zmienić na inny lub zwiększyć jego dawkę. Mało osób wie, że to, czy standardowa dawka leku będzie skuteczna jest zapisane w naszych genach. Podobnie z resztą jak to, czy ta standardowa i dla większości bezpieczna dawka może u Twojego dziecka wywołać skutki uboczne. Najczęstsze skutki uboczne opisane są zawsze w ulotce dołączonej do leku. Ich lista jest zwykle bardzo długa. Zagrożone są nimi z kolei przede wszystkim osoby, które mają w genach zapisaną tak zwaną „nadwrażliwość” na daną substancję czynną zastosowaną w leku.

Wykonując test NOVA:

  • Dowiesz się, czy w przypadku którejś z 32 badanych substancji zawartych w ponad 200 lekach istnieją wskazania do zmniejszenia lub zwiększenia dawki, aby leczenie nimi było skuteczne i jednocześnie bezpieczne – bez groźnych skutków ubocznych.
  • Twoje dziecko może uniknąć groźnych dla zdrowia a nawet życia skutków ubocznych wybranych leków takich jak m.in śpiączka czy krwawienia.
  • Otrzymasz od nas dodatkowy suplement zawierający informacje na temat wpływu genów na skuteczność i bezpieczeństwo leczenia stworzony przez profesora nadzwyczajnego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

„Wolny metabolizer” / „Szybki metabolizer” a skutki uboczne leków

Nasze geny odgrywają bardzo ważną rolę w skutecznym leczeniu.  Od tego, jaki wariant danego genu posiadamy uzależnione jest to, jak nasz organizm przetwarza substancje czynne zawarte w lekach. Wyróżniamy:

  • Szybkich metabolizerów – są to osoby, których organizm potrafi bardzo szybko przetworzyć substancję zawartą w leku i ją wydalić. To znaczy, że ta substancja czynna będzie w organizmie krócej (szybciej zostanie wydalona). Zatem, żeby leczenie było skuteczne konieczne jest zwykle zwiększenie dawki leku.
  • Wolnych metabolizerów – są to osoby, których organizm bardzo wolno przetwarza substancję czynną zawartą w leku zatem utrzymuje się ona w krwioobiegu znacznie dłużej i jej stężenie jest wyższe. W przypadku takich osób standardowa dawka leku może być już za wysoka i może prowadzić do wystąpienia skutków ubocznych. Często zalecana jest zatem mniejsza dawka leku lub wybór innego leku (zawierającego inną substancję czynną).
  • Osoby prawidłowo metabolizujące daną substancję czynną – to osoby, w przypadku których należy zastosować standardowe dawki leku.

 

Dr hab. Mateusz Kurzawski, prof. nadzw. PUM

Dr hab. Mateusz Kurzawski, prof. nadzw. PUM

Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

„W ostatnich latach dowiedziono jednoznacznie, że jedną z przyczyn odmiennej reakcji pacjentów na ten sam lek mogą być międzyosobnicze różnice genetyczne. Test NOVA obejmuje badanie pod kątem szeregu zmian genetycznych, które mogą skutkować nietypową odpowiedzią na wybrane leki, w tym stosowane u dzieci. Wynik testu może być pomocny w wyborze i modyfikacji sposobu leczenia, co zwiększa bezpieczeństwo i skuteczność terapii. W niektórych wypadkach określenie genotypu może pozwolić na uniknięcie poważnych działań niepożądanych, a także zapobiec stosowaniu leków nieskutecznych. Wyniki testu są dobrym uzupełnieniem dostępnych badań diagnostycznych, a jego jednorazowe wykonanie może być przydatne w odniesieniu do przyjmowania wielu różnorodnych leków w okresie całego życia.”
*****

 

Informacje ważne przez całe życie dziecka

Medycyna spersonalizowana czyli taka, w przypadku której dobór leku uzależniony jest od tego, co pacjent ma zapisane w genach cały czas mocno się rozwija. Co roku pojawiają się kolejne badania dotyczące tego, które leki mogą być nieskuteczne lub niebezpieczne w przypadku posiadania konkretnego wariantu genu. Wynik testu NOVA jest niezmienny tzn. że jeśli u dziecka zostanie stwierdzony dany wariant genu to będzie on taki sam przez całe jego życie. Natomiast dzięki nowym doniesieniom lekarz  w przyszłości będzie mógł jeszcze lepiej zaplanować ewentualne leczenie Twojego dziecka.

Sprawdź jakie leki badamy: lista badanych leków