Badanie wrażliwości na leki

 

badanie wrażliwości na leki

Badanie wrażliwości na leki – uniknij leczenia metodą prób i błędów

Warto wiedzieć, że niektóre geny mogą wpływać na większą wrażliwość dziecka na wybrane leki. To znaczy, że w zależności od jego profilu genetycznego może wymagać podania mniejszej lub większej dawki tego samego leku, aby osiągnąć zamierzony efekt terapeutyczny.

Jest to bardzo cenna informacja dla rodziców i lekarzy prowadzących dziecko. W przypadku niektórych dzieci zastosowanie mniejszej dawki leku lub całkowite wykluczenie danego leku pozwoli uniknąć niepożądanych reakcji ubocznych. Zwykle o niepożądanym wpływie leku rodzicie dowiadują się po wystąpieniu objawów. Badanie wrażliwości na leki, które umożliwia test NOVA, pozwala więc uniknąć leczenia metodą prób i błędów.

Dr hab. Mateusz Kurzawski, prof. nadzw. PUM

Dr hab. Mateusz Kurzawski, prof. nadzw. PUM

Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

“W ostatnich latach dowiedziono jednoznacznie, że jedną z przyczyn odmiennej reakcji pacjentów na ten sam lek mogą być międzyosobnicze różnice genetyczne. Test NOVA obejmuje badanie pod kątem szeregu zmian genetycznych, które mogą skutkować nietypową odpowiedzią na wybrane leki, w tym stosowane u dzieci. Wynik testu może być pomocny w wyborze i modyfikacji sposobu leczenia, co zwiększa bezpieczeństwo i skuteczność terapii. W niektórych wypadkach określenie genotypu może pozwolić na uniknięcie poważnych działań niepożądanych, a także zapobiec stosowaniu leków nieskutecznych. Wyniki testu są dobrym uzupełnieniem dostępnych badań diagnostycznych, a jego jednorazowe wykonanie może być przydatne w odniesieniu do przyjmowania wielu różnorodnych leków w okresie całego życia.”
*****

test NOVA - badanie wrażliwości na leki

Korzyści z przeprowadzenia testu NOVA:

  • określenie odpowiednich dawek leków zawierających wymienione substancje aktywne
  • ograniczenie skutków ubocznych związanych z przedawkowania danej substancji
  • przeciwdziałanie pojawiania się niepożądanych reakcji na inne zażywane leki (interakcje z lekami)
  • uniknięcie braku odpowiednich efektów leczenia gdy pacjent zbyt szybko metabolizuje badaną substancję

Substancje aktywne, które bada test NOVA nie są stosowane wyłącznie w leczeniu pediatrycznym. Informacja o możliwych problemach z ich tolerancją może służyć pacjentom również w ich dorosłym życiu. Badanie wrażliwości na leki to więc cenna wiedza na całe życie.

Przejdź do listy badanych leków
zapytaj eksperta o korzyści z wykonania badania

Test NOVA daje szczegółową wiedzę w następujących obszarach: