Jakie informacje będzie zawierał wynik testu NOVA?

Zawsze pewny i jednoznaczny rezultat

Wykonując test NOVA w testDNA Laboratorium Sp. z o.o., otrzymają Państwo od nas pewny i jednoznaczny wynik w postaci kilkunastostronicowego raportu. Zawiera on m.in. listę wykrytych chorób, informacje na temat nosicielstwa chorób oraz informacje na temat leków, na które wrażliwość wykryto w badaniu. Do wyniku dołączone są też materiały informacyjne wskazujące, w jaki sposób prawidłowo odczytać wynik oraz jaką metodą wykonywany był test. Oczywiście każdy wynik testu NOVA jest konsultowany z lekarzem genetykiem, który wszystko dokładnie wyjaśnia i wskazuje, co zrobić dalej (wydaje zalecenia).

Dr n. med. Renata Posmyk

specjalista genetyki klinicznej, Członek Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka

Wyniki testu NOVA są omawiane przez naszego specjalistę – lekarza genetyka. Dzięki temu mają Państwo pewność, że rezultat badania będzie dla Państwa zrozumiały. Dodatkowo lekarz może wydać dalsze zalecenia dotyczące diagnostyki czy postępowania z dzieckiem.
*****

11 ważnych informacji zawartych na wyniku, które posiadają konkretne znaczenie dla pewności badania i samego rezultatu.

 1. Indywidualny kod badania – to indywidualnie nadawany kod formularza, jaki stosujemy do opracowania sprawozdania z badania. Konieczność jego nadania wynika z przyjętych procedur zarządzania jakością w naszym laboratorium.
 2. Dane dotyczące pacjenta oraz próbki – dane pacjenta oraz informacje o dacie pobrania i otrzymania materiału do badania.indywidualny kod badania, dane dotyczące pacjenta oraz próbki
 3. Lista chorób, które zostały wykryte w badaniu– lista chorób wykrytych u badanej osoby wraz z informacją o wariantach genów, które są za nie odpowiedzialne.
 4. Informacje na temat nosicielstwa chorób – lista chorób wykrytych w teście (wraz z informacją o wariantach genów), których badany jest nosicielem. Nosicielstwo zwykle nie jest związane z pojawieniem się objawów chorobowych, niemniej nieprawidłowe geny mogą być przekazane potomstwu.
 5. Opis wykrytych chorób – opis wykrytych chorób przedstawiający najważniejsze informacje na temat wykrytych zaburzeń.lista wykrytych chorób, informacja o nosicielstwie, opis wykrytych chorób
 6. Lista leków, na które wrażliwość wykryto w badaniu– lista leków, na które wrażliwość wykryto w badaniu wraz z zaleceniami dotyczącymi modyfikacji dawkowania czy wyboru alternatywnej metody leczenia.
 7. Opis leków, na które wrażliwość wykryto w badaniu– opis leków, na które wrażliwość wykryto w badaniu wraz ze szczegółową informacją na temat mechanizmu modyfikacji metabolizmu.lista oraz opis leków, na które wrażliwość wykryto w badaniu
 8. Tabela z informacją o wykrytych chorobach (podsumowanie) – tabela podsumowująca wykryte choroby – wykryte choroby są oznaczone czerwonym znakiem „+”.
 9. Tabela z informacją o lekach, na które wrażliwość wykryto w badaniu (podsumowanie) – tabela podsumowująca wrażliwość na badane leki – wykryte leki, na które badana osoba jest wrażliwa, są oznaczone czerwonym znakiem „+”.tabela chorób - podsumowanie, tabela leków - podsumowanie
 10. Informacja, jak odczytać wynik badania – wynik badania jest tłumaczony przez lekarza genetyka, niemniej jednak do badania dołączona jest instrukcja, jak go odczytać.informacja jak odczytać wynik badania
 11. Informacja o metodzie badania – opis metody badawczej oraz informacja o światowych bazach danych, z którymi porównywane są wyniki badań.informacja o metodzie badania