Test NOVA przeznaczony jest przede wszystkim dla:

  • rodziców, którzy chcą chronić zdrowie dziecka już od dnia narodzin
  • dzieci, u których występują trudne w diagnostyce objawy chorobowe
  • dzieci, u których podejrzewa się występowanie choroby metabolicznej lub immunologicznej
  • rodziców, którzy chcą poznać wrażliwość dziecka na określone leki
  • dzieci pochodzące z rodzin, w których wcześniej występowały choroby genetyczne

szansa na życie dziecka w zdrowiu