FENYLOKETONURIA

Fenyloketonuria jest metaboliczną chorobą genetyczną. Polega na zaburzeniach przemiany i nadmiernym gromadzeniu się fenyloalaniny – jednego z białek występującego w organizmie każdego człowieka. Fenyloketonuria jest chorobą bardzo niebezpieczną. Nieleczona może prowadzić do poważnego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego.

INNE NAZWY: oligofrenia fenylopirogronowa, PKU (z ang. Phenylketonuria).

ROZPOWSZECHNIENIE:  ogólnie – 1:15 000, Polska 1:7 000, Irlandia 1: 4 500, Finlandia 1: 100 000.

SPOSÓB DZIEDZICZENIA: autosomalnie recesywne (aby zachorować, obie kopie genu muszą być wadliwe).

ŚMIERTELNOŚĆ: choroba może być śmiertelna, jeśli nie jest leczona; brak konkretnych danych.

NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY: mutacja zlokalizowanego na 12 chromosomie genu PAH, kodującego enzym hydroksylazę fenyloalaninową.

OBJAWY:

Nadmiar fenyloalaniny uszkadza przede wszystkim układ nerwowy dziecka. Brak leczenia powoduje, że zaburzenia neurologiczne pogłębiają się. Zmiany te są nieodwracalne. Do najczęstszych objawów fenyloketonurii zalicza się:

 • niepełnosprawność intelektualną,
 • zaburzenia zachowania,
 • drgawki i drżenie kończyn,
 • wady chodu i postawy,
 • wzmożenie napięcia mięśniowego,
 • zahamowanie rozwoju motorycznego,
 • wymioty,
 • wysypki skórne,
 • mysi zapach potu,
 • jasne zabarwienie włosów, skóry i tęczówek oczu.

DIAGNOSTYKA:

 • badania genetyczne w kierunku mutacji powodujących chorobę – test NOVA;
 • diagnostyczne badania prenatalne

porozmawiaj z ekspertem
LECZENIE:

Opiera się przede wszystkim na diecie eliminacyjnej, ubogiej w fenyloalaninę.  Powinna ona zostać wprowadzona możliwie jak najszybciej, pod okiem doświadczonego dietetyka. Z diety dziecka cierpiącego na fenyloketonurię trzeba wyłączyć wszystkie produkty wysokobiałkowe, a więc m.in.

 • mięso,
 • mleko i przetwory mleczne,
 • ryby,
 • jaja,
 • orzechy,
 • kakao,
 • czekoladę,
 • fasolę,
 • soję,
 • groch,
 • asparatam (sztuczny słodzik).

Choremu podaje się też specjalne preparaty białkozastępcze i niskobiałkowe. Dziecko, które przestrzega diety ma szansę normalnie funkcjonować i rozwijać się.