Metabolizm komórkowy i suplementacja

Gdy słyszymy „metabolizm” albo „przemiana materii” na myśl od razu przychodzi nam odchudzanie, dieta i spalanie kalorii. Tymczasem pod tymi dwoma terminami w rzeczywistości kryje się ogół reakcji biochemicznych zachodzących w naszym ciele. Metabolizm jest fundamentem działania całego organizmu. To dzięki niemu tak potrzebna do życia energia może być prawidłowo przechowywana i wykorzystywana.

Metabolizm składa się z tysięcy różnych reakcji chemicznych. Jaki wpływ wywierają one na zdrowie Twojego dziecka? I co w sytuacji, gdy któraś z nich nie przebiega tak jak przebiegać powinna?

Metabolizm przebiega według ściśle określonego porządku…  

Poszczególne reakcje chemiczne zachodzą kolejno po sobie, tworząc tzw. szlaki metaboliczne. O szybkości i poprawności danej reakcji decydują enzymy, czyli dużych rozmiarów cząsteczki, przeważnie zbudowane z białka. Napędzają one poszczególne reakcje w organizmie, pełniąc tym samym rolę swoistych katalizatorów. Dzięki enzymom substrat reakcji chemicznej może przemienić się w produkt. Ich aktywność regulowana jest przez geny – to one zawierają zakodowaną informacje o budowie enzymów.

Gdy reakcja chemiczna nie przebiegnie prawidłowo…

Czasem na skutek pewnych czynników, np. mutacji genetycznej, aktywność enzymu u Twojego dziecka może być niższa niż powinna. Zakłócenie pracy enzymu (lub jego całkowity brak) spowoduje, że jakaś substancja w jego organizmie nie będzie prawidłowo metabolizowana. Substrat nie przekształci się w produkt – zamiast tego zgromadzi się i będzie działał toksycznie na organizm. Nieprawidłowa przemiana określonych substancji w organizmie będzie pociągała za sobą różne konsekwencje zdrowotne.

W przypadku wykrycia takich zakłóceń metabolizmu rodzice powinni zareagować jak najszybciej – wprowadzając odpowiednią dietę czy włączyć suplementację brakującego składnika – oczywiście wszystko zgodnie z zaleceniem lekarza. Tylko szybkie działanie pozwoli na uniknięcie konsekwencji zdrowotnych.

Nieprawidłowości w metabolizmie Twojego dziecka mogą prowadzić do zaburzeń jego rozwoju oraz nieprawidłowej pracy wszystkich organów i narządów.

Dlatego warto sprawdzić geny odpowiadające za budowę enzymów kluczowych w jego rozwoju. Taką możliwość oferuje test NOVA, w 100% bezpieczny i bezbolesny test genetyczny, dzięki któremu dowiesz się, czy geny dziecka są poprawne. Gdyby badanie wykazało jakiekolwiek nieprawidłowości, będziesz mogła podjąć konkretne działania, aby zadbać o prawidłowy rozwój Twojego dziecka.

Wynik badania jest dokładnie konsultowany przez wybitnego specjalistę Profesora Roberta Śmigla (genetyk, pediatra metaboliczny, pediatra, neonatolog), który po wykonaniu badania daje konkretne i jasne zalecenia.