Test NOVA oferowany jest przez Instytut BGI – jeden z największych, światowych ośrodków zajmujących się genomiką.

BGI - informacje

Laboratorium BGI założono 1999 roku w celu uczestnictwa w prestiżowym międzynarodowym projekcie kompleksowego poznania genomu ludzkiego (Human Genome Project).

W chwili obecnej BGI stanowi jednego z najważniejszych partnerów naukowych dla światowej społeczności badawczej. BGI wprowadziło na światowy rynek test NIFTY, który dzisiaj jest wykonywany przez miliony kobiet na całym świecie.

Test NOVA jest kolejnym badaniem autorstwa specjalistów z BGI, któremu zaufało już tysiące rodziców na całym świecie. Test NOVA jest wykonywany przy pomocy najnowocześniejszej metody: wielkoskalowego Sekwencjonowania Nowej Generacji (NGS).

Laboratorium BGI pragnie stworzyć łatwo dostępną platformę naukową poprzez inwestowanie w infrastrukturę oraz wykorzystywanie wiedzy eksperckiej z dziedziny szeroko pojętej bioinformatyki. W tym celu instytut opracował wysokie standardy mieszczące się na granicy nauki oraz biznesu. Dowodem tego jest wydanie ponad 170 publikacji naukowych zamieszczonych w znanych i cenionych czasopismach takich jak: ”Nature” czy ”Science”. 10 lutego 2012 roku w Kopenhaskim Parku Naukowo-Technologicznym otwarto Centrum Genomiki BGI Europe. Celem tego projektu jest wspomaganie światowych badań w dziedzinie genomiki a także nauk medycznych.

Zarówno Centrala BGI Europe oraz znajdujące się w Kopenhadze laboratoria wspólnie tworzą sieć współpracującą z najważniejszymi akademickimi i rządowymi instytucjami badawczymi oraz prestiżowymi firmami działającymi na rynku biotechnologicznym i farmaceutycznym.

Platformy technologiczne BGI wykorzystują wielkoskalowe Sekwencjonowanie Nowej Generacji. Celem instytutu jest z kolei opracowanie innowacyjnych rozwiązań w oparciu o doświadczenia oraz wiedzę światowej klasy ekspertów z dziedziny genomiki, dzięki którym będzie można dokonać udoskonalenia metod diagnostycznych i ich udostępnienia dla rozwoju służby zdrowia.

BGI działa obecnie w ponad 100 krajach i regionach i współpracuje z ponad 3000 placówek medycznych i ponad 300 szpitalami.

Aby dowiedzieć się więcej o historii firmy, usługach i portfolio produktów, obejrzyj krótkie animowane wideo!